fadeedddff
DOLAR: 8.44 TL
EURO: 10.0 TL

ŞEHRİMİZİN FISILTILARI ARASINDA OTOPARK SORUNU

168 kez görüntülendi

ŞEHRİMİZİN FISILTILARI ARASINDA OTOPARK SORUNU
hemseri bilgi formu

 

Otoparkları bulundukları yere göre, yol içi ve yol dışı otopark olarak ikiye ayırabiliriz. Yol içi parkı, kaldırım kenarında park edilmesi, yol dışı park ise, araçların yolların dışında açık sahalarda veya garajlarda park edilmesi olarak değerlendirebiliriz. Yol içi veya yol dışında sürücüler tarafından belirlenen yerlerde nizami olmayan şekillerde parklar yapılması, trafik akımını zorlaştırmakta böylece yolun kapasitesinin azalmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla;

İlçemizin otopark durumuna bakıldığında, ciddi bir park sorununyaşandığını görmekteyiz. Daha çok şehir merkezinde gerekse deyerleşim bölgelerinde parkların çoğunluğu yol içineyapılmaktadır. Otomobilsahipliğindeki hızlı artış bu şekilde devam eder vegerekli önlemler alınmazsa bu sorun içindençıkılmaz bir hal alacaktır. Özellikle otopark kullanım oranının düşüklüğü de tuzu biberi olacaktır diye düşünüyorum. Bu vesile ile İlçemizde otopark ile ilgili neler yapıla bilinir;

Fatsa merkezinde yol içi park yerlerinin daha çokkısa süre ile park etmek isteyenlere ayrılması veuzun süreli park etmek isteyenler için uygunücret tarifeleri uygulanarak yol dışı parkyerlerinin kullanılması yoluna gidile bilinir.

Otoparkı ilçemizin sadece bir yerine yapıp trafik sıkışıklığına mahal verilmemeli, Her mahalleye bir otopark yapılarak şehir içi otopark dengesi sağlanabilir.

Mevcut düzendeki aksaklıkların giderilmesiiçin, öncelikle denetimlerin sıklaştırılarak veyoldışı otopark kullanımıözendirile bilinir.

Kamu binaları, sosyal tesisler vb. yapıların şehirgeneline yayılması ilçe merkezindekiyoğunluğun azaltılması yoluna gidile bilinir.

Şu anda faaliyet gösteren otoparklarıngiriş-çıkış gibiözelliklerinin iyileştirilmesi, özellikle işaretlemeve levhaların uygun ve görünür şekildekullanılması sağlanabilir.

Zeminleri mıcır olan otoparkların asfaltlanmasıve konforlu hale getirilerek yıkama vb. gibihizmetlerle çekiciliğinin ve güvenilirliğininarttırılması sağlanabilir.

Abonelik sistemi ucuzlatılarak, teşvikedile bilinir.

Yeni yapılacak veya açılacak olan ve otoparkihtiyacı duyulacak olan alışveriş merkezi vb.trafik çekecek yapılarda otopark için yeterli yerayrılması zorunlu hale getirilmeli aksi takdirdebu tür yerlere inşaat ve açma ruhsatıverilmeyebilir.

Otopark kullanımını arttırmak ve düzenli birtrafik akışını sağlamak için eğitim çalışmalarıyapılmalı, okullarda, kamu kurumlarında veözel şirketlerde çalışanlara konu ile ilgiliseminerler ve konferanslar düzenlenebilir.

Fatsa’nın otopark ihtiyacını karşılamak ve trafik yoğunluğunun azaltılmasına katkı sağlamak için projeler üreterek, otoparkların nereye yapılacağını stratejik olarak belirlemek ve ağırlıklı olarak zemin altı, katlı veya teknolojik otoparklar yapıla bilinir.

Fatsa da bulunanotoparkların kapasiteleri ve doluluk oranları belirlenip, otopark ihtiyacı ile ilgili geleceğe yönelik tahminler yapılarak, Park sorununa köklü çözüm getirile bilinir. Daha doğrusu Fatsa genelinde Otopark planlama ve hesaplamalarında, Şehir büyüklüğü, Merkezin yoğunluğu, Arazi kullanımı ve Otomobil sahipliği göz önünde bulundurularak,ihtiyaç olan ve önümüzdeki yılları da kapsayan Otopark Master Planı’nı hazırlanarak hayata geçirile bilinir.

Bu nedenle; şehrimizin fısıltıları arasında yer alan otopark sorununa, Fatsa Dernekler Federasyonu Başkanı olarak, yaşadığım ilçeme ve ilçemin insanlarına karşı sorumluluk hissettiğim bu sorunun çözümüne bizimde bir katkımız olsun düşüncesiyle konu hakkındaki düşünceleri ve önerilerimizi sizlerle paylaşmak istedim. Bu konuda ilgili ve yetkili kurumlarında gereken hassasiyeti göstereceğine de inanıyorum. 11.01.2021

Yakup YEŞİLTAŞ

Fatsa Dernekler

Federasyonu Başkanı

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık