fadeedddff
DOLAR: 8.41 TL
EURO: 10.0 TL

STK lar ve Yerel Yönetimler

5393 Belediye Kanunu’nun 13. Mad. kültürel çalışmalara sivil toplum kuruluşlarının etkin katılımı öngörülmektedir. 5393 Belediye Kanunun 24. Mad. meclis ihtisas komisyonlarında sivil toplum örgütlerine sadece görüş bildirme hakkı tanınmıştır. Nüfusu 50.000’in üzerindeki belediyelerin stratejik plan sürecinde, Sivil Toplum Kuruluş’ların görüş bildirme hakkı tanınmıştır. Kent konseyinin tanımlandığı 76. maddesinde, Sivil Toplum Kuruluş’lara konseyde görüş bildirme ve kent konseyinin bir parçası olma hakkını sağlamıştır. 5216 BŞB. Kanunu ise, Sivil Toplum Kuruluş’larla etkin iş birliğini öngörmüştür.

Yukarı Çık