fadeedddff
DOLAR: 8.53 TL
EURO: 10.0 TL

Hakkımızda

Bilindiği gibi seneler evvel İstanbul’a göç etmiş olan hemşerilerimizin çekmiş olduğu sıkıntılar ve örgütlü topluma olan ihtiyaçları yöre derneklerinin kurulmasına sebep olmuştur.

Hemşerilerimiz İstanbul un değişik bölgelerinde köy ve ilçe dernekleri adı altında biraya gelerek yöremiz insanının sıkıntılarına çözüm bulma arayışı içine girmişlerdir.

Bu arayışlar neticesinde İstanbul da yaklaşık 15 civarında Fatsa Derneği kurulmuştur.

Daha sonraları bu arayışlar devam etmiş ve mevcut dernekler birleşmek ve seslerini daha güçlü duyurmak ihtiyacını hissetmişlerdir.

Bu ihtiyacın giderilmesi için bazı derneklerin mevzuatı, federasyon şeklinde bir yapılanmaya müsaade etmediğinden, Tüzükleri müsait olan yedi derneğimizin bir araya gelerek güç birlikteliği oluşturması yoluna gidilmiştir.,

2016 yılının mayıs ayın da, Fatsa Dernekler federasyonu ( FADEF ) resmen kurulmuştur.

Kuruluş aşamasını kısaca bu şekilde özetlediğimiz Federasyonumuzun temel amacı yöremiz ve ülkemiz insanı arasında dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, ekonomik düzey ve toplumsal statü ayrımı gözetmeksizin, hiçbir zümreye ayrıcalık tanımadan, milletimizin milli ve manevi değerlerine saygı duyarak, Ülkemizin ve toplumumuzun menfaatlerini her şeyin üstünde tutmak ve yöremiz gençlerinin bu amaç doğrultusunda yetişmesini katkı sağlamaktır.

Fatsa’nın kültürel değerlerini yaşatmak, tanınmasına katkı sağlamak bu değerlerin korunmasına ve yaygınlaşmasına yardımcı olmak. Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yapmak ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket etmektir.

Bu amacımıza ulaşmak ve yeni nesillerimizi bu amaç doğrultusunda yetiştirmek için tüm derneklerimizin ve hemşerilerimizin katılım ve desteğini bekliyoruz.

 

DEĞERLERİMİZ

SEVECEN

İnsanlarımıza Sevgi, Saygı, Sadakat, Sebat, Sabır la iletişim kurmak 

 

Birlik ve Beraberlik

Fatsa’nın gençlerini “Fatsa” ortak kimliği etrafında bir araya getirmek.

Cesaret

Memleketi için görev verildiğinde cesurca varız diyebilmek.

Samimiyet

İlişkileri samimi, içten ve açık bir şekilde yönetmek.

    

Ehliyet ve Liyakat

Her alanda görevi ve sorumluluğu ehil olana ve hak edene vermek.

 

Sorumluluk

Yaşadığı dünyaya, devletine ve milletine sorumlu bir kurum olabilmek.

 

Dürüstlük

Tüm işlerde doğru, anlaşılır ve hesap verebilir olmak.

 

Saygınlık ve Güven

Fatsa kimliğini hakkıyla taşıyan, saygın ve güvenilir bir kurum olmak.

 

Cömertlik

Memleketi için maddi manevi değerlerini karşılık beklemeden harcayabilmek.

  • Yönetim Kurulu
  • Komisyonlar
  • Bağlı Derneklerimiz
  • Stratejikk Hedefler
  • Yukarı Çık